Πρόγραμμα αγώνων Ποσειδώνια 2015

Α΄ Αγωνιστική – Σάββατο [04/04/2015]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ: 15:45 / ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ: 16:00 / ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ :16:50 / ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ: 17:15

50μ Ελεύθερο Κορίτσια 8- 9- 10-11-12
50μ Ελεύθερο Αγόρια  8-9-10-11-12
50μ Πεταλούδα Κορίτσια  9-10-11-12
50μ Πεταλούδα Αγόρια  9-10-11-12
200μ Πρόσθιο Κορίτσια  11 -12
200μ Πρόσθιο Αγόρια 11-12
100μ Ύπτιο Κορίτσια  10-11-12
100μ Ύπτιο Αγόρια   10-11-12
400μ Ελεύθερο Κορίτσια  11-12
400μ Ελεύθερο Αγόρια  11-12
8Χ50 Ελεύθερο Αγόρια& Κορίτσια  11&12

Β΄ Αγωνιστική – Κυριακή  [05/04/2015 – Πρωί]

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ: 08:00 / ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ: 09:00

50μ Ύπτιο Αγόρια   8-9-10-11-12
50μ Ύπτιο Κορίτσια  8-9- 10-11-12
100μ Πεταλούδα Αγόρια  11-12
100μ Πεταλούδα Κορίτσια  11 -12
100μ Πρόσθιο Αγόρια 10-11-12
100μ Πρόσθιο Κορίτσια 10-11-12
200μ Ελεύθερο Αγόρια  10-11-12
200μ Ελεύθερο Κορίτσια  10-11-12
200μ. Μ.Α Αγόρια 10-11-12
200μ. Μ.Α Κορίτσια  10-11-12
8Χ50 Ελεύθερο Αγόρια & Κορίτσια  9& 10

Γ΄ Αγωνιστική Κυριακή [05/04/2015 Απόγευμα]

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ: 16:00 / ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ: 17:00

50μ Πρόσθιο Κορίτσια 8- 9-10-11-12
50μ Πρόσθιο Αγόρια 8- 9-10-11-12
100μ Ελεύθερο Κορίτσια 10-11-12
100μ Ελεύθερο Αγόρια 10-11-12
200μ Ύπτιο Κορίτσια    11-12
200μ Ύπτιο Αγόρια  11-12
800μ Ελεύθερο Κορίτσια  12
800μ Ελεύθερο Αγόρια  12
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 8 ΕΤΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ